Contact us

  • Address: No.6 Far East Avenue, Yixing, Jiangsu

  • Telephone: 0510-87242400

  • E-mail: 87242400@600869.com

EN